icchata...

[Home]

icchata
MR_7 01.02 (mahaha) ;

icchataḥ
MR_4 09.01.08 (ichhantassa) ;
MR_5 07.10.08; 17.05 ;

icchatā
AN_6 34.12;
BC_2 15.09.02;

icchatām
MR_1 21.52.07;

icchati
AM_1 11.13.08;
AM_2 00.04.10 (icchadi) ; 02.05 ; 04.13.06 (icchadi) ;
AM_3 00.79.03 (icchadi) ; 01.13 ; 06.04.06 ; 08.19 ; 08.22 ;
AM_4 18.01.07;
AM_6 00.16.09 (icchadi) ; 04.09.05 ;
AN_1 08.12;
AS_1 14.11; 24.02.04 ;
AS_2 03.08.03;
AS_3 15.03.03; 19.02.04 ; 21.01.05 ;
AS_7 20.31.03; 34.04.06 ;
CD_2 00.71.08 (icchadi) ; 00.155.07 (icchai) ;
CD_4 05.81.08 (icchai) ;
KBh 18.04.03; 19.04.03 ; 20.05.03 ;
MR_1 06.10; 06.01.08 ; 06.02.12 (icchadi) ; 06.06.08 ; 07.04.08 ; 08.18 ; 09.17 ;
MR_2 10.17.06 (icchadi) ;
MR_3 17.06.04;
MR_5 03.02.07; 03.07.08 ; 05.07.09 (icchadi) ; 11.05.02 (icchadi) ;
MR_7 09.02.06;
MV 19.02.04 (icchadi) ;
PN_1 04.20.05 (icchadi) ; 04.38.02 ;
PN_4 00.08.04 (icchadi) ;
PN_6 12.15.04; 12.25.08 (icchadi) ;
PR_1 28.01.04; 38.11 ;
PR_2 08.07; 27.10 ;
PY_2 13.38.06;
PY_4 12.07.05;
SV_1 07.29.10 (icchadi) ; 08.12 ; 08.20 ; 10.01.06 (icchadi) ; 15.17.05 ;
SV_2 00.25.08 (icchadi) ;

icchan
AM_1 05.12.50;
AS_1 22.11.02;
DGh 50.12;
MR_4 03.09;

icchanti
MR_1 21.33.08;
MR_5 09.63.08 (icchanti) ;
PN_5 04.03.05;
PN_7 09.12;

icchantyau
AM_2 06.24.02 (icchantīo) ;

iccham
MR_3 26.04;

icchayā
AM_2 03.03.05;

icchasi
BC_2 06.22;
DV 36.14;
KBh 17.01.03;
MR_1 18.15.06;
MR_3 24.01.07; 28.07.06 ;
MR_6 03.03.15 (icchasi) ;
MV 12.07;
PN_1 27.08;
PN_4 12.02.09; 24.11.03 ;
PR_1 29.17; 37.02.04 ;

icchā
MR_5 07.09.17;

icchāmaḥ
MR_2 19.07.11;

icchāmi
AM_1 01.09.01 (icchemi) ;
AM_5 00.11.02 (icchāmi) ; 02.13.02 (icchāmi) ;
AM_6 14.06.03; 20.10.09 ; 21.02.09 ;
AN_3 19.17;
AN_6 34.06.09;
AS_1 19.66.04; 20.12.04 ;
AS_2 15.08.02;
AS_4 19.02.02;
AS_6 17.23;
AS_7 09.02.05; 25.18.05 ;
BC_1 10.12.03 (icchāmi) ;
BC_4 11.04.02;
CD_1 28.16.07 (icchāmi) ;
CD_2 00.16.02 (icchāmi) ; 00.17.02 (icchāmi) ;
DV 02.04.14; 04.14 ; 55.09.08 ;
KBh 09.05.05; 18.03.02 (icchāmi) ; 18.03.05 (icchāmi) ; 19.03.02 (icchāmi) ; 19.03.05 (icchāmi) ; 20.03.02 (icchāmi) ; 20.04.02 (icchāmi) ; 20.09.02 (icchāmi) ; 20.10.02 (icchāmi) ;
MR_1 10.04.03; 15.07.13 ; 19.26.04 ; 19.43.05 ; 19.57.07 ; 19.88.01 (icchāmi) ; 20.25.09 ; 20.64.07 ;
MR_2 01.05.05 (icchāmi) ; 01.15.04 (ichhāmi) ; 10.14.01 (icchāmi) ; 12.21.19 ; 22.22.02 (icchāmi) ; 22.48.15 (icchāmi) ;
MR_3 01.03.08; 10.11.03 ; 10.15.06 ; 17.05.07 ; 23.21.11 ; 23.22.12 ; 24.13.06 ; 24.28.04 ;
MR_4 06.02.13; 08.08.04 ; 12.05.05 ;
MR_5 05.25.02; 05.27.04 ; 07.06.07 ; 09.60.04 ; 09.69.04 ; 13.08.07 ; 13.62.04 ;
MR_6 15.15.13; 15.20.10 ; 16.11.14 ;
MV 15.03.09 (icchāmi) ; 16.05 ; 19.02.09 (icchāmi) ; 40.03.07 ; 41.08 ;
PN_1 04.13.03 (icchāmi) ; 15.02.07 ;
PN_2 04.01.14;
PN_3 15.03.05;
PN_4 03.11; 10.04.06 ; 24.04.11 ; 24.10.06 ; 26.06.06 ;
PN_5 05.13;
PN_7 13.09.05 (icchami) ;
PR_1 37.01.04; 45.28 ;
PY_1 01.10.02 (icchāmi) ; 06.30.07 ; 17.02.05 (icchāmi) ;
PY_2 06.13.02 (icchāmi) ;
PY_4 12.07.11; 25.06.08 ;
SV_1 08.09.04; 15.16.08 ;
SV_6 12.01.09 (icchāmi) ;

icchāvaḥ
PR_1 55.01.08;

icchet
SV_1 06.18;

iccheyam
CD_1 00.46.05 (iccheaṃ) ;

icchoḥ
MR_1 01.36;
MR_3 21.22;
MR_7 09.37;