go...

[Home]

go
BC_3 01.06.05;
PR_200.05.05; 00.05.13; 00.09.06; 00.14.06; 00.15.07; 00.15.15; 00.22.05; 00.22.13;

goaro
MR_1 06.02.06;

goḷakkhiṇie
PR_2 00.18.01;

goṭṭhiṃ
AM_2 00.04.08;

goṭṭhī
AM_2 04.13.12;
AM_400.04.03; 00.31.03;
AM_505.34.06; 05.54.05;

goṭṭhīe
AM_3 00.80.03;

goṇāṇaṃ
BC_3 01.12;

gotta
AS_1 19.60.06;
PY_106.46.03;

godamī
AS_3 21.06.09; 21.11.04;

godamīe
AS_1 22.05.07;

godhaṇaṣṣa
BC_3 00.14.06;

godhaṇaṃ
BC_3 00.02.12; 00.03.09; 00.11.04; 00.15.10;

gopajaṇaṣṣa
BC_1 27.08.02;

gomittaa
PR_2 00.11.01; 00.11.02; 00.15.02; 00.16.02;

goravaṃ
AM_6 00.08.12;

goraveṇa
MR_5 09.06.03;

gova
BC_1 19.03.06; 19.51.06;
BC_300.16.02; 00.25.03; 00.30.02; 00.34.01; 00.44.07; 00.45.04; 01.03.02;
BC_412.25.08;
CD_106.01.07;
PR_200.03.04; 00.05.20; 00.10.05; 00.15.22; 00.16.03; 00.21.06;

govāḷaa
SV_6 11.02.06;

govāḷaāṇaṃ
BC_5 13.13.03;

govāḷaehi
BC_3 01.06.11;

govidaṃ
AS_3 11.03.06;

govī
BC_1 19.14;

gosahassaṃ
KBh 18.01.01;

gohādī
AS_6 01.07.04;