nūnam...

[Home]

nūnam
AM_6 10.18;
AS_1 19.14.01;
AS_3 03.03;
AS_5 02.16;
AS_6 11.05; 25.13 ;
AS_7 14.08.01;
BC_1 09.16;
DGh 07.03;
KBh 24.15;
MR_1 19.47.01; 24.14 ;
MR_6 15.13.05;
MV 30.05;
PN_2 11.08;
SV_4 04.09;

nūpurā
CD_1 10.09 (ṇūpuḷā) ;