gūḍha...

[Home]

gūḍha
AM_6 00.28.19 (gūḍha) ;
MR_5 05.39.04 (gūḍhaṃ) ;

gūḍham
AM_2 04.13.22 (gūḍhaṃ) ;
AS_2 07.05;
MR_2 16.07;
MR_4 03.15;

gūhase
AN_3 23.17.03;
PN_6 10.07.03;