Dūtavākya

[Text des Dūtavākya]

Aufführungen im Kūṭiyāṭṭam‐Stil

Foto 1: Duryōdhana – Kalāmaṇḍalam Rāma Cākyār, Kiḷḷimaṅgalam: Paḷuṅkil Śivanārāyaṇakṣētram, 29.9.96 (Foto: Unni / Moser, I.96.15-09)


Foto 2: Duryōdhana – Kalāmaṇḍalam Rāma Cākyār, Kiḷḷimaṅgalam: Paḷuṅkil Śivanārāyaṇakṣētram, 29.9.96 (Foto: Unni / Moser, I.96.17-15)


Foto 3: Duryōdhana – Kalāmaṇḍalam Rāma Cākyār, Kāñcukīya – Kiṭaṅṅūr Kuṭṭappa Cākyār, Kiḷḷimaṅgalam: Paḷuṅkil Śivanārāyaṇakṣētram, 29.9.96 (Foto: Heidrun Brückner, 11)


Foto 4: Duryōdhana – Kalāmaṇḍalam Rāma Cākyār, Śrīkṛṣṇa – Kalāmaṇḍalam Kṛṣṇakumār, Kiḷḷimaṅgalam: Paḷuṅkil Śivanārāyaṇakṣētram, 29.9.96 (Foto: Unni / Moser, I.96.18-6)


Foto 5: Śrīkṛṣṇa – Kalāmaṇḍalam Kṛṣṇakumār, Kiḷḷimaṅgalam: Paḷuṅkil Śivanārāyaṇakṣētram, 29.9.96 (Foto: Unni / Moser, I.96.17-21)