Bālacaritam I

[Text des Bālacaritam]

Aufführungen im Kūṭiyāṭṭam‐Stil

Foto 1: Sūtradhāran – Ammannūr Paramēśvara Cākyār, Annatipuram, 26./27.3.96 (Foto: Moser, I.96.02-03)


Foto 2: Sūtradhāran – Kalāmaṇḍalam Rāma Cākyār, Kiḷḷimaṅgalam: Paḷuṅkil Śivanārāyaṇakṣētram, 23.1.2000 (Foto: Moser, I.2000.01-30)


Foto 3: Sūtradhāran – Kalāmaṇḍalam Rāma Cākyār, Kiḷḷimaṅgalam: Paḷuṅkil Śivanārāyaṇakṣētram, 23.1.2000 (Foto: Moser, I.2000.01-34)


Foto 4: Sūtradhāran – Kalāmaṇḍalam Rāma Cākyār, Kiḷḷimaṅgalam: Paḷuṅkil Śivanārāyaṇakṣētram, 23.1.2000 (Foto: Moser, I.2000.03-7A)