īśe...

[Home]

īśe
CD_1 12.05;

īśśaḷaṃ
CD_1 23.15;